Лого на марката VW

Сервизна акция за въздушни възглавници Takata

Сервизните акции, които предотвратяват риска  от фатално нараняване в резултат на дефектни въздушни възглавници Takata, засягат и моделите на Volkswagen.

Можете да намерите повече информация тук и да проверите дали Вашият автомобил

Сервизните акции, които предотвратяват риска  от фатално нараняване в резултат на дефектни въздушни възглавници Takata, засягат и моделите на Volkswagen.

Можете да намерите повече информация тук и да проверите дали Вашият автомобил

Риск от фатално нараняване в резултат на дефектни въздушни възглавници.

В продължение на няколко години компанията Takata е доставяла за автомобилната индустрия въздушни възглавници, съдържащи дефектни газови генератори, които могат да се променят в резултат на стареене, причинено от определени климатични влияния (топлина и влага), и следователно могат да представляват опасност за Вас и Вашите пътници в случай на злополука.

В допълнение към редица други производители, моделите на Volkswagen също са засегнати от сервизните акции за подмяна на въздушни възглавници Takata.

Дефектната въздушна възглавница представлява сериозен риск за безопасността и здравето в случай на злополука. Можете да намерите повече информация по-долу и да проверите дали Вашият автомобил е засегнат.

Засегнат ли е Вашият автомобил?

Въздушните възглавници, обект на сервизната кампания, са монтирани в автомобили Volkswagen между 2005 и 2018 година. Моля, използвайте проверката на VIN по-долу, за да въведете  номера на шаси на Вашия автомобил (VIN) и да проверите дали Вашият автомобил е засегнат. Моля, продължавайте да проверявате, тъй като списъците със засегнати автомобили се актуализират редовно.

Моля, въведете номер на шаси, за да проверите, дали Вашият автомобил е засегнат.

Важно: Списъкът със засегнати автомобили ще се актуализира редовно в бъдеще въз основа на нашия анализ, за това, кои превозни средства са засегнати. Затова, моля, продължавайте да проверявате дали Вашият автомобил е засегнат.

Ако не разполагате с Bашия VIN номер, но притежавате модел от гореспоменатия период, моля, свържете се незабавно с Вашия сервизен партньор на Volkswagen за допълнителна информация.

Какво е VIN и къде да го намеря?

VIN (номер на шаси на автомобил) е уникален идентификационен номер на превозното средство, който се създава в съответствие с международните стандарти. 17-цифреният номер е посочен в документите на Вашия автомобил и в долната част на челното стъкло.

Имате ли нужда от помощ за намиране на вашия VIN? Сервизите на Volkswagen ще се радват да Ви помогнат да разберете, дали сте засегнати.

Визуализация, къде е поставен номерът на шаси при челното стъкло
Върху челното стъкло
Примерна визуализация на Volkswagen VIN в документите на автомобила
В документите на автомобила

Какво е нивото на риск?

Ако въздушна възглавница се задейства по време на инцидент, нивото на налягането, създадено при запалването на газовия генератор, може да е твърде високо. Това може да доведе до изхвърляне на метални парчета в купето  на автомобила. В резултат може да се стигне до до тежки наранявания и в най-лошия случай до фатален край.

Какво трябва да направя?

Ако Вашият автомобил е засегнат, моля, незабавно се свържете със сервизен партньор на Volkswagen, за да могат въпросните компоненти да бъдат заменени незабавно. Това ще отнеме около един час и ще бъде безплатно за Вас.

Вашата безопасност е важна за нас, затова Ви молим незабавно да проверите автомобила си и да го ремонтирате, ако е необходимо.